[PDF] Download Ú Malvina | by ☆ Mirko Kovač

By Mirko Kovač | Comments: ( 118 ) | Date: ( Oct 23, 2019 )

Roman Malvina ivotopis Malvine Trifkovi napisan je 1969 godine, a prvi put je objavljen u Beogradu 1971 Po etkom devedesetih objavljen je u Francuskoj, kao d epno izdanje u tira u od 20.000 primeraka PayotRivages U Francuskoj je do iveo tri izdanja, adaptiran je i izveden kao pozori na predstava u Parizu Predstava Malvina neko vreme je izvo ena i u AteljRoman Malvina ivotopis Malvine Trifkovi napisan je 1969 godine, a prvi put je objavljen u Beogradu 1971 Po etkom devedesetih objavljen je u Francuskoj, kao d epno izdanje u tira u od 20.000 primeraka PayotRivages U Francuskoj je do iveo tri izdanja, adaptiran je i izveden kao pozori na predstava u Parizu Predstava Malvina neko vreme je izvo ena i u Ateljeu 212 u Beogradu Roman Malvina bavi se tragi nom sudbinom glavne junakinje u istorijskom kontekstu srpsko hrvatske mr nje Napisan je arhai nim srpskim i hrvatskim jezikom sastoji se kako iz ekavskih, tako i iz ijekavskih delova, zavisno od toga ko je pripoveda narator U prvi mah Malvina nas podse a na srednjovekovne hronike, i njena dramati nost gotovo da je zatvorena iza samostanskih zidova Glavna junakinja, kao rtva spleta udnih okolnosti, suo ava se sa dva nepremostiva ivotna problema lezbijka je i pravoslavka koja se zaljubljuje u enu katoli ke vere Kova iz dokumenata stvara lik Malvine, koja je i svetica, i gre nica, i mistik, i ena u kojoj je seme ludila Upe atljivo kori enje ekavske i ijekavske jezi ke varijante, regionalizmi i ve to stilizovanje ovog teksta pokazuju nam sna an i neobi an kvalitet narativnog manira Mirka Kova a, kao i neraskidivu vezu izme u knji evnog lika i pi evog jezi kog identiteta Roman ivotopis Malvine Trifkovi je odmah po objavljivanju izazvao pravu buru opre nih reagovanja u knji evnoj javnosti iz raznih pobuda, jedni su ga smatrali remek delom, a drugi bogohulnim tivom.


 • Title: Malvina
 • Author: Mirko Kovač
 • ISBN: 9788679633347
 • Page: 273
 • Format: Paperback

About Author:

Mirko Kovač

Mirko Kova was a Montenegrin and Croatian writer His works are mainly novels like Vrata od utrobe which won him the NIN Prize in 1978 , Gubili te and Kristalne re etke He lived in Belgrade but moved to Rovinj, Croatia, his wife s hometown, after Milo evi came to power.Comments Malvina

 • Moljac

  Ovu bi knjigu trebalo za školsku lektiru uvesti


Your email address will not be published. Required fields are marked *
Name *
Email *
Website
 • [PDF] Download Ú Malvina | by ☆ Mirko Kovač
  273 Mirko Kovač
 • thumbnail Title: [PDF] Download Ú Malvina | by ☆ Mirko Kovač
  Posted by:Mirko Kovač
  Published :2019-04-08T08:56:59+00:00