[PDF] Download ☆ Nagi sad | by ¶ Wiesław Myśliwski

By Wiesław Myśliwski | Comments: ( 475 ) | Date: ( Jan 28, 2020 )

Debiut literacki wielkiego pisarza.Nagi sad to przejmuj ca opowie o mi o ci ojca i syna To mi o wyra ana w milczeniu, domys ach, drobnych gestach i nieustannym poszukiwaniu siebie nawzajem To relacja najbli szych sobie os b, w kt rej syn pr buje sprosta marzeniom ojca.Bohater wykszta cony w mie cie, a pochodz cy ze wsi usi uje na powr t si odnale w wiecie swojegDebiut literacki wielkiego pisarza.Nagi sad to przejmuj ca opowie o mi o ci ojca i syna To mi o wyra ana w milczeniu, domys ach, drobnych gestach i nieustannym poszukiwaniu siebie nawzajem To relacja najbli szych sobie os b, w kt rej syn pr buje sprosta marzeniom ojca.Bohater wykszta cony w mie cie, a pochodz cy ze wsi usi uje na powr t si odnale w wiecie swojego dzieci stwa i m odo ci W wiecie najbli szym natury, a zarazem najprostszych i najg bszych zwi zk w mi dzy lud mi.Na motywach powie ci powsta nagradzany i popularny film pt Przez dziewi most w, kt ry otrzyma m Z ot Prag Grand Prix na festiwalu telewizyjnym w Pradze w 1972 roku Scenariusz filmu napisa sam Wies aw My liwski Tom prozy Wies awa My liwskiego przyku mnie od pierwszych zda do swego tekstu, g stego od znacze oderwa si od niego nie mo na Nie znaczy to, e Nagi sad jest powie ci sensacyjn czy przygodow , wr cz przeciwnie to rzecz nie dla tych, kt rzy szukaj tylko interesuj cej anegdoty Wies aw My liwski pokaza w swojej pierwszej ksi ce wielorakie umiej tno ci powie ciopisarskie Objawi si nowy talent.Julian Przybo , Niezwyczajny debiut, ycie Warszawy 1968


 • Title: Nagi sad
 • Author: Wiesław Myśliwski
 • ISBN: 9788372000194
 • Page: 226
 • Format: None

About Author:

Wiesław Myśliwski

Wies aw My liwski is a Polish novelist In his novels and plays My liwski concentrates on life in the Polish countryside He is twice the winner of the Nike Award Polish equivalent of the Booker Prize for Widnokr g 1996 and Traktat o uskaniu fasoli 2006.His first novel translated into English was The Palace, translated by Ursula Phillips His novel Stone Upon Stone Kamie na kamieniu , won the 2012 Best Translated Book Award, translated by Bill Johnston Archipelago Books.Comments Nagi sad

 • Marta Mizgała

  Początkowo ciężka do zrozumienia, pełna głębokich przemyśleń książka, ktora zmienia nasze spojrzenie na wiele rzeczy Nie tylko relacje między członkami rodziny są tu istotne. Wspaniała pozycja, warta przeczytania.


 • Janek

  magical story


 • Szytrus

  All books about father and son are important to me. Here we have big questiones from son. This searching for is in poetical style, typical for Myśliwski. Opening memory and showing cuts from. We don't have typical storytelling, but questions, answers, inner thoughts, remembered pictures, details. And narrator's looking for his identity. This orchard isn't naked for me. I rather see it in morning fog. Dark clouds. Wild peartrees. Walking through and discovering, answering what being son mean? It [...]


 • Jakub

  Pierwsza powieść Myśliwskiego jest znacznie krótsza niż jego bardziej "współczesne" dzieła, lecz i tak czuć w niej wielki literacki temat. Jest też bardziej zwięzła tematycznie, ale i tak wiele motywów z twórczości autora przejawia się i tu: pamięć, tożsamość, istnienie. Jest to po prostu świetna literatura.


Your email address will not be published. Required fields are marked *
Name *
Email *
Website
 • [PDF] Download ☆ Nagi sad | by ¶ Wiesław Myśliwski
  226 Wiesław Myśliwski
 • thumbnail Title: [PDF] Download ☆ Nagi sad | by ¶ Wiesław Myśliwski
  Posted by:Wiesław Myśliwski
  Published :2019-01-08T16:00:34+00:00