¾ Ksin drapieżca || ↠ PDF Read by ¸ Konrad T. Lewandowski

By Konrad T. Lewandowski | Comments: ( 940 ) | Date: ( Feb 21, 2020 )

Wampiry, strzygi, wilko aki, bazyliszki i wszystkie inne potwory My lisz pewnie, e zawsze tak by o Zreszt prawie ka dy tak my li zamilk na moment Siedemna cie wiek w Tak, to rzeczywi cie tak jakby zawsze Ale wcze niej Wcze niej by o inaczej Byli tylko ludzie, by y ro liny, zwierz ta i Stara Magia Nic wi cej TO zacz o si dok adnie tysi c siedemset dwadzieWampiry, strzygi, wilko aki, bazyliszki i wszystkie inne potwory My lisz pewnie, e zawsze tak by o Zreszt prawie ka dy tak my li zamilk na moment Siedemna cie wiek w Tak, to rzeczywi cie tak jakby zawsze Ale wcze niej Wcze niej by o inaczej Byli tylko ludzie, by y ro liny, zwierz ta i Stara Magia Nic wi cej TO zacz o si dok adnie tysi c siedemset dwadzie cia jeden lat temu z nieba spad wielki ognisty g az By mo e b ka si najpierw gdzie , hen, mi dzy gwiazdami i przypadkiem napotka nasz wiat Mo e rzuci a go r ka jakiego m ciwego boga Nie wiemy Ziemia trz s a si wiele dni, rzeki i morza wyst pi y z brzeg w, nasta a d uga i mro na noc, w czasie kt rej pomar o prawie wszystko, co ywe A kiedy zn w pojawi o si S o ce, okaza o si , e i ono skrzywi o drog swej dziennej w dr wki Stara Magia straci a moc A wiat by ju pe en Onego Pokolenia m drc w przez wieki pr bowa y przenikn jego istot Na pr no To nie z o ono by o i wcze niej nie wola ani duch, raczej moc, albo te prawo, kt re przenikn o i do g bi skazi o natur , ka c jej dawa pocz tek milionom ohydnych nadistot wiat, kt ry zrodzi Onego, jest poza naszym pojmowaniem Tak jak sens i porz dek jego Rozumem ledwie daje si musn O Onym za to jeno wiemy, e dziwne do z a upodobanie trzyma Nap ywa, gromadzi si , skupia, a gdy tylko co nie tak si dzieje rych o w materii lady swe odciska i nowy potw r si rodzi


 • Title: Ksin drapieżca
 • Author: Konrad T. Lewandowski
 • ISBN: 9788392554035
 • Page: 288
 • Format: Paperback

About Author:

Konrad T. Lewandowski

Konrad Tomasz Lewandowski ur 1 kwietnia 1966 w Warszawie polski pisarz fantasy, science fiction i powie ci kryminalnych, dziennikarz, publicysta i redaktor Od pocz tku lat 90 wsp pracowa z kilkudziesi cioma czasopismami, najd u ej z Now Fantastyk , Przegl dem Technicznym, Cogito, Sprawami Nauki, a tak e Skandalami.W 1995 roku otrzyma Nagrod im Janusza A Zajdla za opowiadanie Noteka 2015 By sze ciokrotnie nominowany do tej nagrody.Comments Ksin drapieżca

 • Dancce

  One of the strangest books I´ve ever read. Rather disturbing, but rather interesting as well.


 • Pablos

  Drugi tom wznowionych przygód Ksina to “sequel idealny”, wszystko, co było dobre w “Początku” jest w “Drapieżcy” w większych ilościach, z kolei niedoróbki zostały zminimalizowane. Już nie miałem wrażenia, że całość jest szyta z większej ilości drobnych tekstów, i choć książka przedstawia dwie wyraźnie oddzielone opowieści, to jednak jest w stanie połączyć je umiejętnie, nawet mimo czasu, który upłynął między wydarzeniami. Znowu oglądamy cały zestaw u [...]


 • Sebastian Gebski

  Classic (sort-of) has got dated & you can feel it in every sentence you read ;/It stands out very clearly when compared with today's 'modernist' approach to fantasy & it's not standing out in a positive way. Fortunately it's still quite action-packed, so reader won't be bored, but dialogues, interactions, characters themselves feel - childish, underdone, oversimplified, flat & simply not credible. It could work if you consider Ksin a log of RPG session, but it's not enough for a fant [...]


 • Agata (Aninreh)

  Nigdy więcej :o


Your email address will not be published. Required fields are marked *
Name *
Email *
Website
 • ¾ Ksin drapieżca || ↠ PDF Read by ¸ Konrad T. Lewandowski
  288 Konrad T. Lewandowski
 • thumbnail Title: ¾ Ksin drapieżca || ↠ PDF Read by ¸ Konrad T. Lewandowski
  Posted by:Konrad T. Lewandowski
  Published :2019-05-23T03:31:59+00:00