[PDF] Download Ì Debesu lauskas | by ✓ Laura Dreiže

By Laura Dreiže | Comments: ( 811 ) | Date: ( Jul 06, 2020 )

P rvarot neskait mus r us, Viktorija Roze Elingtona ir izdz vojusi un atguvusi savu ermeni, ta u par oti augstu cenu Neilgi p c vi as aug mcel anas Taniels nok st visbriesm g ko moku un vis aun ko murgu citadel ell Lai ar k Viktorija ilgotos Tanielu gl bt, meitene v l arvien atrodas revolucion ri noska otu pir tu g st , un tie v las, lai vi as ce vestu auP rvarot neskait mus r us, Viktorija Roze Elingtona ir izdz vojusi un atguvusi savu ermeni, ta u par oti augstu cenu Neilgi p c vi as aug mcel anas Taniels nok st visbriesm g ko moku un vis aun ko murgu citadel ell Lai ar k Viktorija ilgotos Tanielu gl bt, meitene v l arvien atrodas revolucion ri noska otu pir tu g st , un tie v las, lai vi as ce vestu aug up, nevis lejup.Aug londonas pirm s platformas kri ana izraisa haosu, un pir ti to uzskata par savu izdev bu sagr bt varu pils t , kas gadsimtiem ilgi ir paverdzin jusi lejaslondonie us Viktorijai atkal ir j c n s par paties bu, dro bu un m lest bu Bet vissvar g k c a meiteni v l tikai gaida


 • Title: Debesu lauskas
 • Author: Laura Dreiže
 • ISBN: 9789934048784
 • Page: 457
 • Format: Hardcover

About Author:

Laura Dreiže

Laura Drei e born 1990 in Riga is a Latvian author of fantasy and sci fi novels for young adults She has graduated from the Riga French Lycee and is currently studying French philology at the Univeristy of Latvia.Her debut novel THE SONG OF THE DRAGON was published in 2010 by the leading publishing house of Latvia, Zvaigzne ABC It was nominated for Best Debut Novel by the Latvian Writers Association in 2010 and came in as the runner up in the Children s Choice Awards section that encompassed 9th to 12th grade.Laura s second novel THE UNFINISHED KISS was published in November 2010 It is a paranormal romance concentrating on the relationship between a vampire and a human girl on the backdrop of a revolution in the vampire world In her third novel HAPPINESS BY THE MILE Laura tackles the sci fi genre It won the Best Original YA Novel award in the competition held by Zvaigzne ABC.Laura s fourth novel THE MOTH takes a step towards horror and thriller genres, exploring the fate of a group of people with paranormal abilities in near future.Laura lives at the very border separating Riga and the municipality of Garkalne She is still an avid reader, and her favorite authors include J.R.R.Tolkien, George R.R Martin, Neil Gaiman, Stephen King and Richelle Mead When not writing, she enjoys listening to all kinds of music, especially classic rock, making silk paintings and shopping for notebooks and pens Since2007 Laura has been participating in National Novel WritingMonth and in 2009 she became the Municipal Liaison for Latvia She is a self professed chocolate addict and a professional daydreamer At the moment she is working on her next novel.


Debesu lauskas Danse Macabre, by Laura Debesu lauskas book Read reviews from the world s largest community for readers P rvarot neskait mus r us, Viktorija Roze Elingtona ir izdz voju Read reviews from the world s largest community for readers. Laura Drei e DEBESU LAUSKAS Danse Macabre, da a Septembr un oktobr rakst ju par div m pirmaj m da m no nesen izdot s Lauras Drei es fant zijas trilo ijas Danse Macabre Deja ar n vi , Zem m ksl g m zvaigzn m , tad nu pien cis laiks tre ajai, nosl dzo ajai gr matai Debesu lauskas , pie kuras tiku, pateicoties izdevniec bai Zvaigzne ABC. Laura Drei e Debesu lauskas Danse Macabre da a No vis m tr s trilo ijas Danse Macabre da m man patika visvair k P c otr s da as izlas anas v l jos p c iesp jas tr k s kt n kamo gr matu Tagad Viktorija ir palikusi viena ar Lejaslondonie u pir tu bandu Taniels ir aizvests uz elli par savu pien kumu nepild anu pirm Debesu lauskas Laura Drei e Marii gr matplaukts Debesu lausk s notikumi risin s raiti, jo autore steidz izgl bt labos, p rm c t aunos un atrisin t aizs kt s si eta l nijas Papildus jezgu notikumos ienes gaisa pir ti Beidzot ar noskaidrojas galven aundara motiv cija un beig s ir aina p ris rindu garum , kad t vien gribas nopriec ties sa em, kuce. Debesu lauskas lgramata Debesu lauskas Autors Laura Drei e Izdevniec ba Apg ds Zvaigzne ABC Izdo anas gads Valoda Latvie u Produkta veids Cietie v ki Reading through lines Laura Drei e DEBESU LAUSKAS Debesu lauskas ir Danse Macabre nosl gums Aug londonas pirm s platformas kri ana izraisa haosu, un revolucion ri noska ots pir tu grup jums to uzskata par savu izdev bu sagr bt varu pils t , kas gadsimtiem ilgi ir paverdzin jusi lejaslondonie us Bet vissvar g k c a visiem v l ir priek


Comments Debesu lauskas

 • Ints

  Triloģijām, kuru grāmatas iznāk viena pēc otras ar apskaužamu regularitāti reizi mēnesī, ir zināmas priekšrocības. Lasītājs nepaspēj aizmirst grāmatas varoņus, arī pasaule vēl ir aizķērusies atmiņas stūros. Man tika dota iespēja izlasīt “Debesu lauskas” nedēļu pirms pārdošanas sākuma. Šajā ziņā grāmatu blogeriem ir priviliģēts stāvoklis, viņi reizēm tiek pie grāmatām, kuras vēl nav veikalos.Šī ir triloģijas pēdējā grāmata, un kā jau pienāka [...]


 • Līga Sproģe

  Hmm, nedaudz lēns sākums un Viktorijas dīvainās izrīcības, bet uz grāmatas otru pusi viss atkal uzņem apgriezienus. Diemžēl gan sajūta, ka pirms beigām (tās nenovienozīmīgi dīvainās, kas man patīk) trūkst dažu nodaļu, kas savelk kopā visus ļaunos plānus,tehniskās lietas un motivāciju.


 • Norelle

  2,5Es centos izspiest 3un kārtējo reizi atdūros pret to, ka esmu slikta mele ne tikai dzīvē, bet arī uz papīra(un vēl atdūros pret faktu, ka man ir fcking skaļa sirdsapziņa :D).Anyway Principā, trīs grāmatas, lai Viktorija varētu atrast sev čali, pazaudēt čali un atkal atrast čali. Un lai čalis varētu atrast beibi, atteikties no darba, izciest mokas un atkal satikt beibi.Es esmu nepriecīga un vīlusies, jo es tiešām gaidīju beigas un gribēju zināt, kā viss ap Londonu [...]


 • Lāsma

  Stāsta morāle - nelaidiet dāmas pie tehnikas, citādi Londona vēl nokritīs.Bet metot jociņus (jo tiešām nezinu, ko man no šī visa vajadzēja iegūt) pie malas, kur nobeigums, kur paskaidrojums, ko lēdija Vinčestere (kura ir kick-ass, vienkārši lieliska un pārāk laba šai grāmatai, meaning, where can I sing up for her bad witch squad?) īsti darīja un kāpēc, kāda loma tajā visā bija Viktorijas tēvam (bet patika tas, ka viņš nebija tik balts un pūkains, kā meita bija ie [...]


 • Mairita (Marii grāmatplaukts)

  Būtībā beigas padara bezjēdzīgas pirmās divas daļas (vienīgo reālo labumu no šī visa gūst Taniels, jo viņa liktenis kardināli izmainās), bet autore traki cenšas, visi jau nav supervaroņi, lai izglābtu pasauli, un tādā garā, tāpēc lai jau tiek ļoti, ļoti knapas 3 zvaigznes. Padomāju - nevaru iedot vairāk par 2,5. gramatas.wordpress/2015/1


 • Līga Vītola

  Nu, baigā sižeta putra. Standarti nokrita gluži kā tāda Augšlondonas platforma.


 • Laura Vilka

  Izlasīju jau kādu laiku atpakaļ, bet ar visādiem nano un studijām visu laiku aizmirsu pieķerties, lai noliktu savas domas arī rakstītā veidolā. Tad nu lūk:Kā daudzi komentēja, ka šī ir vājākā no trim daļām, es, kaut negribīgi, varu piekrist. Rakstīt nobeigumus ir gatavā elle (hehe, see what i did there?), un kad otrajā daļā izskatījās, ka ienaidnieki ir lieli un nepārvarami, to pārspēks pēdējā daļā šķita izčākstam, ja neskaita kādu vienu vai divas ainas, [...]


 • Katherine

  Lai arī nebija slikti, tomēr man šī daļa likās vājākā triloģijā. Vairāk: šeit


 • Ilze Folkmane

  Atzīšos, ka grāmatas pēdējo daļu gaidīju ir man neraksturīgi interesi, jo tiešām gribējās zināt, kā Dreiže būs atšķetinājusi visus mezglus. Pirmajās divās grāmatas tik tiešām bija manāms potenciāls, bet diemžēl triloģijas noslēdzošā daļa, manuprāt, tā īsti neattaisnoja uz sevi liktās cerības (nu, precīzāk, tās cerības, ko es pati uz tās grāmatas biju ļoti pašapmierināti sastūķējusi).Viena no grāmatas galvenajām intrigām ir Augšlondonas kriša [...]


 • Madara

  Sākums vilka uz vājām 3, apliecinot, ka man patiešām diez ko nepatīk Viktorija (kur nu vēl viņas nemitīgā sarkšana) un viņas gaitas lasīju ar mērenu garlaicību.Ceļojums pēc Taniela mani nopietni pārliecināja par 4 zvaigznēm kopvērtējumā. Ļoti, ļoti patika abu pušu attēlojums, īpaši tumšās. Vienīgi Taniela Sarga salaušana bija absurdi vienkārša. Tam, ko aprakstīja nepieciešamu, nemaz netika veikts Bet tad noslēgums Tik liela vilšanās un aizkaitinājums, ka [...]


 • Zane Alksne

  Eh, jau pēc otrās izlasītās triloģijas grāmatas sapratu, ka darbs ir paviršs un pat dažviet kaitinošs. Notikumu norise nedaudz likās kā pa celmiem un kopumā darbs palika gaisā karājamies, jo beigas šķita pārāk paredzamas un elementāras. Sarga salaušana tiešām bija pārāk elementārapēc Taniela atgriešanās un viņa ignorances kaut kā prasījās lielāku strīdu (bet nu tas iespējams tikai man)kaut kā tajā triloģijā bija sabāzts par daudzpirāti.ģijadojošas pils [...]


 • Anna

  Saņēmos izlasīt vienīgo latviešu fantāzijas triloģiju, jo fantastika un mistika ir mana galvenā lasāmviela. Kopumā sajutos nedaudz vīlusies.Tad lūk arī mans vērtējums - lasīt ir ļoti viegli, par to autorei liels pluss. Ir labi pārdomāti arī tēlu raksturi, ko manuprāt ne visiem pa spēkiem izdarīt.Taču bija arī daudz trūkumu. Izlasot visas trīs daļas, tā arī nesapratu, kāpēc tieši Londona. Ja būtu Latvija, tad varbūt ieliktu augstāku vērtējumu.Diemžēl grām [...]


 • Inga

  Tāpat kā iepriekšējām divām daļām, arī šai aiz dāsnuma pret latviešiem tiks 3 zvaigznes.Izlasījās visas trīs dikti ātri, un vispār jau ideja visam apakšā ir laba, bet ir pamatīgas problēmas ar izpildījumu. Šeit mazāk nekā pirms tam ir lieku Viktorijas pārdzīvojumu aprakstu (tomēr joprojām par daudz), un pārāk strupi un vienkārši aprakstīts atrisinājums - pilnīgi liekas, ka autore beigās grib tā fiksi, fiksi šo nobeigt un atkratīties, kamēr visādi mazsvar [...]


 • Ellena

  Viena zvaigznīte par krāšņo valodu- bija patiesi prieks lasīt un izbaudīju katru teikumu. Vēl viena par Piķi. Nespēšu gan paskaidrot, taču tas zellis man traki iepatikās. Vēl viena par elles ainu, kas atgādināja American Horror Story un bija tieši tik groteska un patīkama, kā cerēju. Dienžēl beigas lika vilties un uz mirkli pat nodomāju, ka vēl būšu dabūjusi tipogrāfijas brāķi, kurā vienkārši iztrūkst ainas Institūtā, kurā Viktorija uzveic marķīzi. Taču nea [...]


 • Alīna Tatjana Stepčuka

  Vērtējot triloģiju kopumā. Pirmā grāmata aizsāk līdz šim vēl nelasītu ideju un uzbur interesantu pasauli. Otrā grāmata turpina iesākto, taču diži vairāk nepastāsta(ja neskaita to, ka ieraugām lejas Londonu).Trešā grāmata turpina stāstu, īpaši nepapildinot to ar pasaules aprakstiem un beigās autore, kā aptverot negaidīti, ka triju grāmatu garumā ir vairāk pievērsusies Viktorijas mīlas mokām, pāris lapaspusēs ar steigu uzķepina beigas, kas pilnīgi nekam neder. [...]


Your email address will not be published. Required fields are marked *
Name *
Email *
Website
 • [PDF] Download Ì Debesu lauskas | by ✓ Laura Dreiže
  457 Laura Dreiže
 • thumbnail Title: [PDF] Download Ì Debesu lauskas | by ✓ Laura Dreiže
  Posted by:Laura Dreiže
  Published :2019-09-10T18:08:30+00:00