Free Download [Sports Book] ↠ Komu zlata drsalka - by Ilona Borská Zdenka Škerlj-Jermanova Adolf Born ✓

By Ilona Borská Zdenka Škerlj-Jermanova Adolf Born | Comments: ( 906 ) | Date: ( Oct 23, 2019 )

Roman za mlade, prava detektivska zgodba o tem, kaj se je zgodilo na mednarodnem mladinskem prvenstvu v umetnostnem drsanju na vedskem.


 • Title: Komu zlata drsalka
 • Author: Ilona Borská Zdenka Škerlj-Jermanova Adolf Born
 • ISBN: null
 • Page: 259
 • Format: Hardcover

About Author:

Ilona Borská Zdenka Škerlj-Jermanova Adolf Born

Ilona Borsk roz Bondyov , prov tukov se narodila 9 11 1928 v Praze, v rodin obchodn ho p ru ho Karla Bondyho Jej matka vyrostla v komplikovan ch rodinn ch podm nk ch v krajn sebest ednou osobnost D tstv a ml d Ilony Borsk tak do zna n m ry p edur oval v n konflikt mezi pot ebou l sky k matce a nemo nost j realizovat.Sv studia na d v m gymn ziu ve Slezsk ulici musela za protektor tu jako d t ze sm en ho man elstv ve trn cti letech p eru it Je t rok se j da ilo pokra ovat na soukrom Hlav ov obchodn kole, ale t m byly mo nosti vy erp ny a kolu mohla dokon it a po v lce Maturovala v roce 1947 Vz p t nastoupila jako p sa ka v tisk rn Svoboda a na vysokou kolu Uve ej ovala prvn ver e a po p r letech byla p izv na k extern spolupr ci s eskoslovensk m rozhlasem Zde roku 1951 z skala st l m sto v liter rn redakci Je t t ho roku jede na setk n mlad ch autor na z mku Dob , kde se seznamuje s b sn kem Ivem tukou Vzali se v jnu 1952 a po dili si postupn t i d ti.V rozhlase pak pracovala jako redaktorka deset let, a do roku 1961 Odtud ode la, v atmosf e uvol uj c ch se pom r ve spole nosti, u it sociologii na Stavebn fakult VUT Vydala sv prvn kn ky, dv sb rky ver a spolu s Ivem tukou kn ky pro d ti Sb rala materi ly pro ivotopisnou knihu o Vlast K lalov Po roce 1969 se pom ry p itvrdily a ona z fakulty ode la Jej man el Ivo tuka byl v dob normalizace vyhozen z m sta redaktora a tak starost o zabezpe en rodiny p e la z v t sti na ni V dal ch letech pak pracovala v nakladatelstv Albatros, v asopise Sv t Pr ce a st le v c se v novala samostatn spisovatelsk a novin sk pr ci Proslavily ji p edev m knihy pro ml de a ivotopisn p b hy z oblasti literatury faktu.Comments Komu zlata drsalka

Your email address will not be published. Required fields are marked *
Name *
Email *
Website
 • Free Download [Sports Book] ↠ Komu zlata drsalka - by Ilona Borská Zdenka Škerlj-Jermanova Adolf Born ✓
  259 Ilona Borská Zdenka Škerlj-Jermanova Adolf Born
 • thumbnail Title: Free Download [Sports Book] ↠ Komu zlata drsalka - by Ilona Borská Zdenka Škerlj-Jermanova Adolf Born ✓
  Posted by:Ilona Borská Zdenka Škerlj-Jermanova Adolf Born
  Published :2019-04-22T09:07:45+00:00