[PDF] ↠ Free Read ç Hayat Bir Macera: Çocukluk ve Gençlik Hatıraları : by Samet Ağaoğlu ì

By Samet Ağaoğlu | Comments: ( 889 ) | Date: ( Jan 25, 2020 )

I D nya Sava ve M tareke y llar nda stanbul Siyasetle i i e bir baban n ba na gelenler nce tutuklan , ard ndan Malta adas na s rg n edili Geride b rakt be ocuklu ailenin ya ad klar Nihayet s rg nden d n ve Ankara Ulusal Kurtulu Sava ve Cumhuriyet in kurulu y llar nda Ankara da ge en ilk gen lik d nemi Ke i ren deki ba evi Do ayla ba ba a bI D nya Sava ve M tareke y llar nda stanbul Siyasetle i i e bir baban n ba na gelenler nce tutuklan , ard ndan Malta adas na s rg n edili Geride b rakt be ocuklu ailenin ya ad klar Nihayet s rg nden d n ve Ankara Ulusal Kurtulu Sava ve Cumhuriyet in kurulu y llar nda Ankara da ge en ilk gen lik d nemi Ke i ren deki ba evi Do ayla ba ba a bir ya am Yaln zca ki isel an lar de il, babas n n geni evresinde tan d insanlar hakk ndaki izlenimleri, de erlendirmeleri, ya am n n sonraki y llar ndaki kar la malar st ne yorumlar kitab daha da zenginle tiriyor, yeni anlamlar kat yor.


 • Title: Hayat Bir Macera: Çocukluk ve Gençlik Hatıraları
 • Author: Samet Ağaoğlu
 • ISBN: 9789750825064
 • Page: 258
 • Format: Paperback

About Author:

Samet Ağaoğlu

Samet A ao lu 1909 da Bak de do du 6 A ustos 1982 de stanbul da ld lk ve orta renimini Beyaz t Feyziye Mektebi nde tamamlad 1926 y l nda Ankara Lisesi ni, 1931 y l nda ise Ankara Hukuk Fak ltesi ni bitirdi niversite e itiminden sonra doktora al mas amac yla gitti i Strasbourg da on alt ay kald Ancak, doktoras n tamamlamadan T rkiye ye d nd ktisat ve ticaret bakanl klar nda al t.Fikir ve siyaset adam Ahmet A ao lu nun o lu olan Samet A ao lu, avukatl a ba lad 1946 y l nda Demokrat Parti ye kat larak siyasete at ld 1950 ile 1960 aras nda Manisa Milletvekili olarak Meclis te yer ald Ayn d nem, Adnan Menderes h k metlerinde al ma, sanayi ve devlet bakanl g revlerinde bulundu 27 May s 1960 ihtilalinin ard ndan yarg lanarak m r boyu hapse mahk m edildi mral ve Kayseri cezaevlerinde tutuklu kald 1964 y l nda Yass ada h k ml leri i in kar lan af sonucu serbest kald Siyasi i erikli pek ok yaz ya imza atm olan Samet A ao lu, yk ve denemelerini ise d nemin, Varl k, Y cel, r gibi nemli edebiyat dergilerinde yay mlad.Comments Hayat Bir Macera: Çocukluk ve Gençlik Hatıraları

Your email address will not be published. Required fields are marked *
Name *
Email *
Website
 • [PDF] ↠ Free Read ç Hayat Bir Macera: Çocukluk ve Gençlik Hatıraları : by Samet Ağaoğlu ì
  258 Samet Ağaoğlu
 • thumbnail Title: [PDF] ↠ Free Read ç Hayat Bir Macera: Çocukluk ve Gençlik Hatıraları : by Samet Ağaoğlu ì
  Posted by:Samet Ağaoğlu
  Published :2019-03-04T11:58:44+00:00