↠ Matematiksel Düşünme || ↠ PDF Download by ↠ Cemal Yıldırım

By Cemal Yıldırım | Comments: ( 766 ) | Date: ( Oct 23, 2019 )

Matemati in kimli i antik a dan g n m ze de in tart ma konusudur Matematik ne t r bir al mad r Konusu ve y ntemi bak m ndan matemati i di er entelekt el al malardan ay ran zellikler nelerdir Matematik ni in olgusal bilimler i in vazge ilmez bir ara t r Matematiksel kesinlikten ne anl yoruz ispat ne demektir Matematik ile Mant k zde midir Matemati in k lt rMatemati in kimli i antik a dan g n m ze de in tart ma konusudur Matematik ne t r bir al mad r Konusu ve y ntemi bak m ndan matemati i di er entelekt el al malardan ay ran zellikler nelerdir Matematik ni in olgusal bilimler i in vazge ilmez bir ara t r Matematiksel kesinlikten ne anl yoruz ispat ne demektir Matematik ile Mant k zde midir Matemati in k lt r ba lam ndaki nemli konumu, sanat etkinlikleri ile ili kisi, y ksek e itsel de eri nas l a klanabilir te Matematiksel D nme de tart lan ba l ca sorunlar bunlar Yazar matemati i teknik ya da i lemsel yan ile de il, d nsel yap s yla ele alm , z mlemelerini okuyucular n kolayca anlayabilece i a k ve yal n bir dille sunmu tur Ayr ca, yetkili d n rlerden evrilen 10 eviri metinle kitab n de i ik boyutlar kazand s ylenebilir D n d nyam zda nemli bir bo lu u dolduraca na inand m z bu kitab , genel okuyucu kesiminin yan s ra, zellikle matematik, felsefe ve e itli bilim dallar nda renim g ren rencilerle, ara t rmac lar n ilgin ve yararl bulaca n umuyoruz.


 • Title: Matematiksel Düşünme
 • Author: Cemal Yıldırım
 • ISBN: 9789751400789
 • Page: 306
 • Format: Paperback

About Author:

Cemal Yıldırım

Cemal Yıldırım Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Matematiksel Düşünme book, this is one of the most wanted Cemal Yıldırım author readers around the world.Comments Matematiksel Düşünme

Your email address will not be published. Required fields are marked *
Name *
Email *
Website
 • ↠ Matematiksel Düşünme || ↠ PDF Download by ↠ Cemal Yıldırım
  306 Cemal Yıldırım
 • thumbnail Title: ↠ Matematiksel Düşünme || ↠ PDF Download by ↠ Cemal Yıldırım
  Posted by:Cemal Yıldırım
  Published :2019-04-26T12:56:34+00:00