Unlimited [Manga Book] ☆ Orta Asya Tarih ve Uygarlık - by Jean-Paul Roux ↠

By Jean-Paul Roux | Comments: ( 130 ) | Date: ( Sep 21, 2019 )

Orta Asya b y k bir uygarl k merkezi, g l d nce ak mlar na, dehalara, bilime ve sanata hayat veren zel diyarlardand r Zerd t bu topraklarda do mu , Hint ve Helen burada birle ip Yunan Buda sanat n olu turmu tur Evrensel dinin inananlar ba ka co rafyalarda birbirine d erken, bu topraklarda b y k uyum i inde ya am ve bize ho g r dersi vermi tir Sogdiana, in vOrta Asya b y k bir uygarl k merkezi, g l d nce ak mlar na, dehalara, bilime ve sanata hayat veren zel diyarlardand r Zerd t bu topraklarda do mu , Hint ve Helen burada birle ip Yunan Buda sanat n olu turmu tur Evrensel dinin inananlar ba ka co rafyalarda birbirine d erken, bu topraklarda b y k uyum i inde ya am ve bize ho g r dersi vermi tir Sogdiana, in ve Hindistan n birle imini ad nda bo una a r t rmayan Serinde uygarl burada filizlenmi tir slam d nyas n n en b y k bilgini el Biruni, e siz stat bn Sina, ilk ranl air Rudaki, gezgin bn Batuta, ahn me nin yazar b y k air Firdevsi ve modem zaman n ilk g kbilimcisi Ulu Bey, hepsi Orta Asya dan km t r Pek o u yitip giden, ama adlar belle imizden kmayan ehirler Kuteybe, Hoten, Horasan, Baktra, Buhara, Semerkant Orta Asya zerine pek ok al mas bulunan a da Frans z T rkolog Jean Paul Roux bu incelemesinde yaln zca T rklerin, Tibetlilerin, Sogdlar n, Baktral lar n, Ku anlar n, Hotenlilerin, Turfanl lar n, Mo ollar n, Araplar n, inlilerin ve di er halklar n de il, t m bu halklar n olu turdu u Orta Asya n n tarihini anlat yor Tarihin yan s ra k lt rel olgulara da zel bir nem veren Roux, renkli dili ve zengin kaynak as yla doyurucu bir al ma sunuyor.


 • Title: Orta Asya Tarih ve Uygarlık
 • Author: Jean-Paul Roux
 • ISBN: 9786055272715
 • Page: 422
 • Format: Paperback

About Author:

Jean-Paul Roux

Jean Paul Roux, PhD 5 January 1925 29 June 2009 was a French Turkologue and a specialist of Islamic culture.He was a graduate of Institut national des langues et civilisations orientales, the cole du Louvre, and the cole Pratique des Hautes tudes In 1966 he was awarded a doctorate in literature in Paris He was Director of Research at CNRS from 1957 to 1970, the Science Secretary for the Department of Oriental Languages and Civilizations from 1960 to 1966, and a teacher of Islamic art at cole du Louvre He was General Commissioner for the Islamic Arts at the Orangerie de Tuileries in 1971 and also the Grand Palais in 1977 Jean Paul Roux s Genghis Khan and the Mongol Empire 2003 has been described as an admirable short introduction by historian David Morgan 1Comments Orta Asya Tarih ve Uygarlık

 • Onurcan Şar

  Türk tarihi, Moğol tarihi veya Orta Asya tarihini tarafsız anlattığına inandığım J.P.Roux, çok detaylı olmasa da bu kitapta Orta Asya'ya dair ve özelde de Türk tarihine önemli katkılar sunuyor


 • Rebecca

  A verry interesting book!!I really liked it!


Your email address will not be published. Required fields are marked *
Name *
Email *
Website
 • Unlimited [Manga Book] ☆ Orta Asya Tarih ve Uygarlık - by Jean-Paul Roux ↠
  422 Jean-Paul Roux
 • thumbnail Title: Unlimited [Manga Book] ☆ Orta Asya Tarih ve Uygarlık - by Jean-Paul Roux ↠
  Posted by:Jean-Paul Roux
  Published :2019-06-16T10:52:49+00:00