[PDF] Download Ù Jak wyjść z Terroru. Termidor i rewolucja | by ✓ Bronisław Baczko

By Bronisław Baczko | Comments: ( 279 ) | Date: ( Jul 03, 2020 )

Ksi ka autorstwa wybitnego znawcy epoki ukazuj ca jeden z prze omowych moment w Rewolucji Francuskiej, kiedy wi kszo z jej g wnych przyw dc w, przede wszystkim Robespierre, trafia pod n gilotyny Prze om ten stawia Konwent i by ych rewolucjonist w przed nie lada dylematem jak wyj z okresu Terroru, nie pot piaj c zarazem dokona spo ecznego przewrotu, i jaki zapropKsi ka autorstwa wybitnego znawcy epoki ukazuj ca jeden z prze omowych moment w Rewolucji Francuskiej, kiedy wi kszo z jej g wnych przyw dc w, przede wszystkim Robespierre, trafia pod n gilotyny Prze om ten stawia Konwent i by ych rewolucjonist w przed nie lada dylematem jak wyj z okresu Terroru, nie pot piaj c zarazem dokona spo ecznego przewrotu, i jaki zaproponowa program polityczny w nowej rzeczywisto ci Bronis aw Baczko podejmuje wyzwanie badawcze, jakie przed historykiem stawia to szczeg lne wydarzenie, b d ce obsesj wszystkich nast pnych rewolucji.


 • Title: Jak wyjść z Terroru. Termidor i rewolucja
 • Author: Bronisław Baczko
 • ISBN: null
 • Page: 256
 • Format: Hardcover

About Author:

Bronisław Baczko

Bronisław Baczko Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Jak wyjść z Terroru. Termidor i rewolucja book, this is one of the most wanted Bronisław Baczko author readers around the world.Comments Jak wyjść z Terroru. Termidor i rewolucja

 • Anna

  ‘Ending the Terror’ is about a very specific period in French history that accounts of the French Revolution usually ignore completely. Because I have an (unhealthy?) fascination with French history, I of course wanted to know more about it. I refer to the ‘Thermidorian’ period, between the execution of Robespierre in 1794 and the rise of the Directory about a year and a half later. This book describes the political and social trends at work at this time, which centred around dealing wit [...]


Your email address will not be published. Required fields are marked *
Name *
Email *
Website
 • [PDF] Download Ù Jak wyjść z Terroru. Termidor i rewolucja | by ✓ Bronisław Baczko
  256 Bronisław Baczko
 • thumbnail Title: [PDF] Download Ù Jak wyjść z Terroru. Termidor i rewolucja | by ✓ Bronisław Baczko
  Posted by:Bronisław Baczko
  Published :2019-09-04T12:50:28+00:00