[PDF] ✓ Free Download ☆ Gördüğüme Sevindim : by İclal Aydın ´

By İclal Aydın | Comments: ( 462 ) | Date: ( Feb 20, 2020 )

Beklemedi im anda kar ma kan ayr l klar ,Aniden bast ran k ,Aynaya her bakt mda de i en kad n ,Mevsimler i inde mutlaka bir sevin getiren yaz ,G l nce y zleri bayram yeri olanlar , Ge ecek diyerek yaraya fleyenleri,Okudu unu anlayanlar ,Anlay p da susanlar ,Cesur olanlar ,Yeniden ba layanlar VeHayat n mutlak co kusunu,Sizi,Seni,Her eye ra men stelik G rd me Beklemedi im anda kar ma kan ayr l klar ,Aniden bast ran k ,Aynaya her bakt mda de i en kad n ,Mevsimler i inde mutlaka bir sevin getiren yaz ,G l nce y zleri bayram yeri olanlar , Ge ecek diyerek yaraya fleyenleri,Okudu unu anlayanlar ,Anlay p da susanlar ,Cesur olanlar ,Yeniden ba layanlar VeHayat n mutlak co kusunu,Sizi,Seni,Her eye ra men stelik G rd me sevindim


 • Title: Gördüğüme Sevindim
 • Author: İclal Aydın
 • ISBN: 9753318049
 • Page: 352
 • Format: Paperback

About Author:

İclal Aydın

14 Eyl l 1971 de Memur olan ailesinin o d nemde Nev ehir de g revde olmalar nedeniyle Nev ehir de do du lk retim, lise ve y ksek reniminin bir k sm n Ankara da tamamlad Ortaokul ve lise y llar n yazarak ve tiyatro al malar yaparak ge irdi Orta nc s n ftan itibaren bir yandan okuyup bir yandan al maya ba lad 1989 y l nda Ankara niversitesi Dil Tarih Co rafya Fak ltesi Tiyatro B l m n kazand 2 s n fta okulu b rak p Berlin e yerle ti Berlin de profesyonel tiyatro al malar yapt , e itli sosyal al malara ve workshop lara kat ld 1996 y l nda kesin bir kararla tiyatroyu b rakt ve T rkiye ye d nd 1997 y l nda televizyona ge ti Rol ald S cak Saatler dizisi ok sevildi HBB de g nd z ku a nda, 2 den 4 e ad nda kad nlara y nelik bir program sundu Bir s re Kanal D de, 1998 2000 y llar aras nda da Radyo D, Radyo Cumhuriyet, Radyo Kent, BRT FM de program yapt e itli dizilerde oynad 1990 y l ndan beri Tiyatro ve televizyon projeleri retiminde metin yazarl da yapan Ayd n n ilk kitab Hayat G zeldir 2001 y l nda okurla bulu tu Ard ndan Bitmi A klar Emanet isi 2003 , Yaz Bitmesin 2004 , G rd me Sevindim 2005 , Evlerin I klar Bir Bir Yanarken 2009 , Senin Ad n Bile Ge medi 2009 isimli kitaplar yay mland 2003 2005 y l aras nda haftal k bir kad n dergisinin yay n y netmenli ini yapt S yle iler ve g nl k k e yaz lar yazan ve medya yaz n alan nda niversiteler, sivil toplum kurulu lar ve vak flar taraf ndan pek ok ulusal d le lay k g r len clal Ayd n televizyon ve sinema oyunculu una da devam etmektedir.Comments Gördüğüme Sevindim

Your email address will not be published. Required fields are marked *
Name *
Email *
Website
 • [PDF] ✓ Free Download ☆ Gördüğüme Sevindim : by İclal Aydın ´
  352 İclal Aydın
 • thumbnail Title: [PDF] ✓ Free Download ☆ Gördüğüme Sevindim : by İclal Aydın ´
  Posted by:İclal Aydın
  Published :2019-07-14T16:43:23+00:00