Best Read [Beşir Ayvazoğlu] ☆ Kuğunun Son Şarkısı || [Fantasy Book] PDF ↠

By Beşir Ayvazoğlu | Comments: ( 425 ) | Date: ( Apr 06, 2020 )

H sn A k, ku unun, yani medeniyetimizin son g zel sark yd G lib bu ark y Sultan III Selim, Hattat Mustafa Rak m ve Dede Efendi yie birlikte s yledi ve sustu S z art k Nas l bu taze ma rifle eskiler layim diyenlerdeydi Ancak, be y z y ll k birikimiyle kar lar nda bir heyula gibi duran ve inan lmaz zenginliklere sahip olan divan iiri, Galibin getirip b rakH sn A k, ku unun, yani medeniyetimizin son g zel sark yd G lib bu ark y Sultan III Selim, Hattat Mustafa Rak m ve Dede Efendi yie birlikte s yledi ve sustu S z art k Nas l bu taze ma rifle eskiler layim diyenlerdeydi Ancak, be y z y ll k birikimiyle kar lar nda bir heyula gibi duran ve inan lmaz zenginliklere sahip olan divan iiri, Galibin getirip b rakt par lt l noktada h l g zleri kama t r yordu Bu iirin asla lmeyen bir taraf vard iirimizin damarlar nda bir usare gibi, Tanzimat airlerinin pek fark na varamad klar bir ak kanl kla, f rsat bulur bulmaz yepyeni bir hayatiyetle g n na kmak zere dola yordu Bu saf iir usaresi eyh G lib iirinin imbi inde dam t lm t.


 • Title: Kuğunun Son Şarkısı
 • Author: Beşir Ayvazoğlu
 • ISBN: 9758950797
 • Page: 201
 • Format: Paperback

About Author:

Beşir Ayvazoğlu

Be ir Ayvazo lu 1953 Zara, Sivas , edebiyat , air, yazar, gazeteci.As l ismi Be ir Ayvaz olup 11 ubat 1953 tarihinde Sivas n Zara il esinde do mu tur Sivas ta ilk ve orta reniminin ard ndan 1975 te Bursa E itim Enstit s Edebiyat B l m n n tamamlam t r e itli liselerde T rk e ve edebiyat retmenli i yapm , TRT de uzman olarak al m t r Lise y llar nda mahall gazetelerde amat r olarak y r tt gazetecilik mesle ine Herg n, Terc man, T rkiye, Zaman ve Yeni Ufuk gazeteleriyle, Aksiyon dergisindeki k e yazarl ve y neticilik ile devam etmi tir 1985 1991 y llar aras nda Terc man gazetesinin K lt r Sanat y netmenli i yapm t r Yeni Ufuk gazetesinde ise genel y netmen olarak al m t r Derg h, Kubbealt Akademi, Hareket, Hisar, zlenim, T rk Edebiyat , T rkiye G nl , Yeni T rkiye gibi dergilerde bir ok deneme ve makale yay mlam lt r Bir ara K lt r Bakanl dan man olarak g rev yapm t rTYK Atat rk K lt r Merkezi, stanbul ehir Tiyatrolar Repertuar Kurulu, TDV sl m Ansiklopedisi T rk Dili ve Edebiyat Merkez ilim ve Redaksiyon Kurulu yeliklerinde bulunmu tur Ayr ca CNN T rk te Hilmi Yavuz la birlikte iki y l G kkubbemiz adl k lt r program n haz rlam ve Kas m 2001 Temmuz 2005 tarihleri aras nda Radyo ve Televizyon st Kurulu yesi olarak g rev yapm t r TRT 2 de Bir Tepeden adl bir k lt r program haz rlayan yazar, halen T rk Edebiyat Dergisi nin genel yay n y netmenli ini y r tmekte ve Zaman gazetesinde k e yazarl yapmaktad r T rkiye Yazarlar Birli i, iLESAM, ocuk Vakf ve Sezer Tansu K lt r ve Sanat Vakf n n kurucu yeleri aras nda yer al p T rkiye Gazeteciler Cemiyeti in de yesidir iir, deneme, ara t rma, inceleme ve biyografi alan nda yay mlanm ok say da kitab bulunmaktad r u an 15 Nisan 2015 te kurulmu olan haber sitesi Karar da k e yazarl yapmaktad r Ayvazo lu ayn zamanda stanbul 29 May s niversitesi nde stanbul Toplum ve Edebiyat derslerine girmektedir.Comments Kuğunun Son Şarkısı

 • Laila

  Seyh Galib'i şiir gibi, masal gibi bir lisanla okumak isterseniz seçiminiz bu kitap olmalı. Sadece Şeyh Galib mi? Hayır! Dede Efendi ve nicesi Keyifliydi, çoookk keyifliydi


 • Cemressa

  Osmanlıca bilen ve divan edebiyatı geleneğine ilgisi olan biri için keyifli bir kitap. Ama bunlara uzak olan sıkılır. Geleneğin en tanınmış hocalarından İskender Pala her kelimeyi, anlaşılsa dahi, çevirir de gözüme batar :) Bu kitaptaysa her beyit orjinal haliyle işlenmiş geçilmiş. İlk kez okuduğum yazarın kendi dili de basit de olsa Osmanlıca'ya kayıyor yer yer.


Your email address will not be published. Required fields are marked *
Name *
Email *
Website
 • Best Read [Beşir Ayvazoğlu] ☆ Kuğunun Son Şarkısı || [Fantasy Book] PDF ↠
  201 Beşir Ayvazoğlu
 • thumbnail Title: Best Read [Beşir Ayvazoğlu] ☆ Kuğunun Son Şarkısı || [Fantasy Book] PDF ↠
  Posted by:Beşir Ayvazoğlu
  Published :2020-01-04T14:40:32+00:00